Рослинництво

Захист озимих зернових на початкових етапах росту та розвитку

30.09.2020

Обробляючи озимі, аграрії мають на меті не лише захисти рослини від хвороб, шкідників і бур’янів, а й підвищити їхні шанси пережити зиму, акумулюючи енергію для активного росту навесні.

Сприятливі умови для росту та розвитку на початкових етапах вегетації – важлива складова вирощування озимих зернових культур. Молодим проросткам у цей період загрожує велика кількість небезпечних шкідників: хлібний турун, цикадки, попелиці, злакові мухи, дротяники тощо. Не оминають своєю «увагою» посіви озимини й хвороби: найчастіше культурні рослини  потерпають від борошнистої роси, септоріозу, кореневих гнилей та інших небезпечних захворювань. Тому, щоб дати культурам можливість повноцінно розвиватися, у доброму стані ввійти на перезимівлю та добре перезимувати, велику увагу потрібно приділити саме їхньому первинному захисту. Ба більше, треба забезпечити рослину повноцінним живленням з осені, для того, щоб культура сформувала потрібну вегетативну масу, розвинену кореневу систему, накопичила достатньо елементів у кореневій шийці для успішної перезимівлі.

Для гарантованого надійного захисту та стимулювання посівів озимих зернових культур, особливо насінницьких, від найширшого спектра загроз агрономи-експерти рекомендують комбінувати високоефективні стимулятори росту та антистресанти з інсектицидними та фунгіцидними протруйниками. Тільки комплексний підхід може створити вашим зерновим оптимальні умови для вдалого старту та подальшої стійкості рослин до стресових чинників, а також показати достойний рівень урожайності в кінці сезону.

Результати низки прикладних досліджень свідчать про потужний стимулюючий вплив комплексу гуміново-фульвових речовин на озимі. Розглянемо вплив цих речовин на осінню вегетацію озимих культур.

Стимулювання росту коренів

Розвинена первинна коренева система восени — основа для вторинних коренів, які розвиваються навесні та сприяють повноцінному харчуванню рослин. Без цієї основи вторинна коренева система формується в поверхневих шарах ґрунту, що є однією з основних причин недобору врожаю внаслідок пересихання верхнього шару ґрунту.

Останніми роками через зміну клімату на більшості території України під час осінньої вегетації спостерігаємо нестачу вологи.

В умовах нестачі вологи дуже важливим є отримання дружніх сходів. За зріджених сходів створюється внутрішньовидова конкуренція між рослинами, яка може спричинити відставання в рості та розвитку або навіть загибель частини посівів.

Для попередження можливої загибелі проростків через нестачу вологи, дуже важливим є стимулювання проростання коренів до вологого шару ґрунту. Більша коренева система та більша кількість кореневих волосків – це більша площа з якої рослини можуть поглинути воду.

Органічними стимуляторами росту та розвитку є комплекс гумінових, фульвових і карбонових кислот. Доведено, що обробка рослин таким комплексом викликає позитивні зміни в морфології коренів і стимулює активність мембран рослин, пов’язану з накопиченням поживних речовин, покращенням обміну та поліпшенням кисневого балансу.

Адаптація рослин до холоду

Обробка озимих має бути направлена на те, щоб рослина продовжила процес розвитку, коли буде покрита шаром снігу, а температура землі буде мінімально необхідною для розвитку. Доведено, що дія гуміново-фульвових препаратів сприяє активації в плазматичній мембрані рослини Н+-АТФази, яка є активною транспортною системою в рослині та забезпечує швидку адаптацію рослини до несприятливих умов. Наприклад, у разі охолодження тканин рослин до 6°С Н+-АТФаза пригнічується і мембранний потенціал знижується. Але в умовах тривалого охолодження відбувається спонтанна активація Н+-АТФази (шляхом розрідження мембранних ліпідів) і збільшується рухливість всієї ферментної системи та зростає пристосованість мембранного потенціалу.

Треба зазначити, що аналогічну роль Н+-АТФази доведено й за інших несприятливих чинників. Тобто обробка гуміново-фульвовими добривами забезпечує розвиток рослини за гранично-допустимих несприятливих умов, сприяє накопиченню у рослині цукрів, у майбутньому протидіє розтріскуванню стебел і проникненню всередину патогенів, допомагає переміщенню цукрів у кореневу шийку та покращує перезимівлю.

Захист рослини від морозу

Відомо, що температура замерзання розчину завжди нижча, ніж води: розчин сахарози в концентрації 0,01 моль/л замерзає за – 0,019 °C, а більш концентрований — 1,68 моль/л – уже за – 3,7 °C! Обробка гуміново-фульвовими препаратами сприяє накопиченню цукрів у озимих. Сік рослин стає більш концентрованим та t °С замерзання значно знижується. До того ж, зниження кількості води в тілі рослини, зменшує кількість кристалів льоду, які можуть утворитися і порушити клітинну структуру рослини. Завдяки цьому, значно зростає морозостійкість рослин, що забезпечує збереження озимих посівів.

Зняття хімічного стресу

Після фунгіцидно-гербіцидної обробки всі рослини отримують хімічний стрес і пригнічуються в рості. Залишки діючих речовин у ґрунті можуть значно пригнічувати проростання насіння та розвиток рослин. Візуально фітотоксичність проявляється зниженням польової схожості насіння, хлорозами на сходах, відставанням у рості кореневої системи, а в деяких випадках може мати прихований прояв. Для того, щоб озимі швидко відновили свій розвиток у баковій суміші має бути антистресант і стимулятор росту! Доведено, що під впливом гуміново-фульвових препаратів у рослин підвищується інтенсивність дихання, фотосинтезу та водообміну, засвоєння поживних речовин, зростає концентрація хлорофілу, підвищується синтез білка та проникність клітинних мембран.

Саме тому спеціалісти рекомендують не ризикувати, а застосувати перевірену комбінацію фунгіцидно-інсектицидних протруйників і стимуляторів росту й антистресантів для надійного захисту насіння та ростків від хвороб і стимулювання на найбільш ранніх етапах росту та розвитку!

Негативний вплив стресових чинників може знизити врожайність до 50%, а іноді призвести до повної загибелі рослин.

Використання антистресантів і стимуляторів росту для обробки насіння, а також на початкових етапах росту та розвитку озимих дає можливість:

► адаптувати рослини до стресових умов, що виникають на полі;

► підтримувати розвиток кореневої системи рослини на кожному етапі її розвитку;

► забезпечувати активне споживання рослиною поживних речовин із ґрунту;

► посилювати імунітет;

► підвищувати стресостійкість рослини.

Це все призводить до збереження потенційного врожаю.

Результати практичних дослідів свідчать, що обробка озимих препаратами на основі комплексу гумінових, фульвових і карбонових кислот восени дає можливість отримати рівномірні посіви весною. Наступні обробки згідно з технологією дають можливість підвищити класність зерна та збільшити врожай у середньому на 5-6 центнерів із кожного гектара.

© ТОВ «Українські гумати»

Залишити коментар: