Техніка

Як обрати ефективну сівалку для просапних культур: коротко про головне

16.04.2021

Сівба сільськогосподарських культур – один з найвідповідальніших технологічних процесів.  Від її своєчасності та якості проведення значною мірою залежить доля врожаю. Для висівання насіння різних культур застосовують сівалки різних конструкцій.

У цій статті ми детальніше розглянемо сівалки для просапних культур.

У структурі посівних площ в Україні просапні культури (кукурудза, соняшник, соя, цукрові буряки та інші) займають близько 30% орних земель, або більше 9 млн. га. Ці с.-г. культури сіють, як правило, у квітні – на початку травня протягом не більше 5-7 днів. Такі стислі терміни робіт потребують використання сучасної високопродуктивної і надійної техніки.

Якість роботи посівних машин повинна повною мірою відповідати агротехнічним вимогам. Основними з них є глибина заробки насіння і норма його висіву, яка повинна забезпечити потрібну густоту рослин.

Так, у Лісостепу і на Поліссі насіння кукурудзи загортають на глибину 4-6 см, на легких ґрунтах і при підсиханні посівного шару – на 5-8 см. На вологих ґрунтах глибину сівби зменшують до 3-4 см. В умовах Західної України під час сівби ранньостиглих холодостійких гібридів у пізніші строки рекомендується сіяти на глибину 2-3 см. У степових районах з дефіцитом вологи у верхньому шарі ґрунту насіння загортають на глибину 6-10 см.

Важливе значення для одержання дружніх, вирівняних сходів має дотримання рівномірної глибини загортання насіння, що забезпечується ретельним вирівнюванням ґрунту і правильним регулюванням сівалки на задану глибину.

Рекомендована густота посіву для умов України коливається в значних межах – 25-80 тис. рослин на 1 га перед збиранням. Для ранньостиглих сортів і гібридів густота рослин може зростати до 85-90 тис/га і більше.

Щоб забезпечити передзбиральну густоту рослин, встановлюють страхові надбавки насіння. У Лісостепу і Поліссі вони можуть становити 30-40%. Вагова норма висіву насіння – 15-25 кг/га. При вирощуванні кукурудзи на силос і зменшенні ширини міжрядь вона може зрости до 30-40 кг/га.

Глибина сівби соняшника в степових районах – 5-6 см, а в лісостепових і поліських – 4-5 см. Наукою і практикою рекомендується така густота рослин на гектарі у період збирання врожаю соняшника: у зоні Степу  – 35-45, Лісостепу – 50-60, Полісся – 55-65 тис. Страхова надбавка насіння щодо передзбиральної густоти рослин становить 15-20%. Для насіння соняшника другого класу вона може сягати 40%.

Рекомендована глибина заробки насіння сої при достатній вологості ґрунту 4-5 см, при недостатній – 5-6 см.

Сою сіють з міжряддями 45 чи 70 см з наступним рихленням культиваторами для обробітку відповідно цукрових буряків чи кукурудзи. Норма висіву насіння на богарі для середньостиглих сортів 450-500 тис., середньоранніх – 550-600, ранньостиглих – 700-750 тис/га схожих насінин. На зрошенні густота рослин збільшується на 100-150 тис/га.

Глибина заробки насіння цукрових буряків в умовах достатнього зволоження і на важких, схильних до запливання грунтах, становить 2-3 см, при  нестійкому і недостатньому зволоженні – 3-4 см.

За рекомендаціями науково-дослідного інституту цукрових буряків на період збирання густота буряків повинна становити в районах достатнього зволоження 115-120 тис/га, нестійкого – 110-115, недостатнього зволоження – 100-105 тис/га.

Способи посіву просапних культур та агротехнічні вимоги

Залежно від біологічних особливостей культури, окультуреності ґрунту, забезпечення рослин вологою й цільового використання с.-г. продукції застосовують такі способи рядкової сівби: звичайний рядковий, вузькорядний, перехресний, широкорядний, пунктирний, стрічковий, гніздовий, квадратний, квадратно-гніздовий, борозенний, гребеневий, шаховий.

Для нормального розвитку і росту просапних культур необхідні більша площа живлення рослин, ніж для культур звичайного рядкового і вузькорядного посіву, та міжрядний обробіток ґрунту. Тому просапні культури сіють широкорядним способом (з міжряддями 45 … 90 см).

Також просапні культури висівають або квадратно-гніздовим, або пунктирним способом.

Спосіб сівби визначає специфіку агротехнічних вимог.

Додаткові агротехнічні вимоги до посіву просапних культур наступні:

 1. Відхилення глибини загортання насіння кукурудзи та соняшнику від заданої не повинно перевищувати ± 1.5см., цукрових буряків ± 1см.
 2. Допустимі відхилення: ширини основних міжрядь не більше ± 3%, ширини стикових міжрядь не більше ± 7%.
 3. При квадратно-гніздовому посіві в гніздо вноситься певна кількість насінин: 2 … 3 при посіві кукурудзи і соняшнику, 3 … 4 при посіві баштанних культур. Розтягнутість окремих гнізд не повинна перевищувати 10см.
 4. При пунктирному посіві задана кількість насінин на 1 га має бути на 30% більша. Відхилення від розрахункового інтервалу між зернами в рядку не більше ± 30%. Кількість зерен з зазначеним допустимим відхиленням від загального числа не менше 85%.
 5. Прямолінійність поздовжніх, а для квадратно-гніздового способу і поперечних рядків. Відхилення центрів гнізд від осі поперечних рядків на довжині, що дорівнює трьом суміжним захватам агрегату, не більше ± 7%.
 6. Ширина захвату посівного агрегата повинна дорівнювати або бути в ціле число разів більшою ширини захвату агрегата для міжрядної обробки посівів.
 7. Відхилення норми висіву насіння: кукурудзи – не більше ± 2%, соняшнику – не більше ± 5%, цукрових буряків – не більше ± 15%. Відхилення норми одночасно внесених добрив не більше ± 10%.

Для виконання агровимог робоча швидкість посівних агрегатів не повинна перевищувати 2,5 м/с.

Сівалки для просапних культур

Для сівби просапних культур застосовують універсальні пневматичні і спеціальні сівалки.

Вони поділяються по сорту рослин на кукурудзяні та бурякові, підходять для висіву сої і соняшнику.

Конструктивно, частіше є навісними агрегатами, що закріплюються на рамах. Сучасна просапна сівалка, відповідаючи вимогам ринку, має секційну будову. Тобто, трактор буксирує за собою агрегат, який забезпечує посів відразу в багатьох рядках. За обробіток кожного рядка відповідає окремий механізм, що включає бункер для насіння, систему подачі насіння (наприклад, вакуумну систему), різні пристрої, що підвищують точність занурення в ґрунт і підтримують необхідну дистанцію між точками висіву насіння.

Індивідуальне копіювання рельєфу поля кожною секцією забезпечує рівномірну по глибині заробку насіння в ґрунт.

Завдяки модульності є можливість змінювати кількість рядків просапної сівалки і коригувати відстань між рядками посіву рослин (в межах 40-70 см). Виходить своєрідний конструктор – можна підібрати необхідну кількість рядків посіву для кожного завдання. Зазвичай, ця цифра коливається в межах 6-12 шт. Але в мережі можна знайти і фото сівалки-рекордсмена, шириною в 48 секцій. Щоб використовувати такий агрегат потрібен трактор з двигуном потужністю понад 350 к.с.

Отже, класична просапна сівалка – це механізм, що дозволяє автоматично і з високою швидкістю здійснювати ідеально точний висів насіння. На ринку ці агрегати широко представлені як вітчизняними, так і закордонними виробниками.

Сівалки світових брендів, доступні українським аграріям

Azurit 9 – новинка на ринку просапних сівалок від LEMKEN

Технології вирощування просапних культур постійно розвиваються, а техніка для їхнього забезпечення вдосконалюється. У зв’язку з цим особливої уваги заслуговує чергова новинка від всесвітньовідомого виробника сільськогосподарської техніки компанії LEMKEN – сівалка Azurit 9 для сівби просапних культур. Зазначимо, що з 2018 року ці сівалки вже постачаються на український ринок.

Головною особливістю сівалки Azurit 9 є нова система висіву подвійними рядками (DeltaRow), яка дає змогу оптимально розподілити насіння по площі. Цим вона відрізняється від традиційних технологій сівби, згідно з якими насіння висівається в один рядок.

У технології DeltaRow компанія LEMKEN відмовилася від традиційної методики розподілу посівного матеріалу окремими рядами. Замість цього розробники компанії передбачили розподіл насіння у шаховому порядку в два ряди на відстані 12,5 см між ними, що забезпечує збільшення вільної площі для кожної рослини на 70%, завдяки чому рослини отримують більше води і поживних речовин (у порівнянні зі звичайним рядком). Як наслідок, це сприяє підвищенню врожайності до 10% кукурудзи на зерно та до 15% кукурудзи на силос.

Робота сівалки Azurit 9 розпочинається з прибирання післяжнивних залишків і каменів за допомогою двох спеціальних зсувних дисків. Потім сошник для внесення добрив з тиском до 250 кг закладає між рядами борозенку з добривами точно посередині посівного ряду, яку закриває встановлений за ним трапецієподібний ущільнюючий коток. Трапецієподібні кільця також виконують попереднє ущільнення рядів.

Окремі висіваючі агрегати забезпечуються насінням з центрального насіннєвого бункера об’ємом 600 літрів за допомогою системи Seed on Demand (насіння за потребою), де за допомогою шнекових дозаторів воно потрапляє в пневматичну систему. Два синхронізованих диска, які є різними для кожної культури, розподіляють його для перемінного постачання на два дводискових сошники висівного вузла сівалки Azurit 9, завдяки чому насіння висівається у двох напіврядах не навпроти одне одного, а у шаховому порядку. Диски приводяться в дію окремими електродвигунами. Між сошниками встановлене опорне колесо, яке відповідає за глибину закладки. Після того, як насінина потрапила на ґрунт, її вловлює гумовий ролик та фіксує в необхідному місці. Після сівби обидва напіврядки закриваються V-подібним притискним роликом. Через те, що насіння розділяється між двома дисками, швидкість їх обертання не висока, що не виступає обмежуючим фактором для роботи на великих швидкостях.

Наразі сівалка має максимальну ширину захвату 6 метрів і лише навісне виконання. Мінімальна ширина захвату складає 3 метри, а кількість рядків, залежно від розміру агрегату, варіюється від 4 до 12 з міжряддям від 70 до 88 см. Управління сівалкою здійснюється за допомогою системи ISOBUS.

LEMKEN вже давно відома можливістю комбінування агрегатів, коли за один прохід виконується декілька операцій. Це вдале технологічне та економічне рішення також було інтегровано при розробці нової сівалки. Azurit 9 має чотири можливості комбінування та використання з іншими агрегатами LEMKEN. У якості ємності та дозувального агрегату для добрив може використовуватися фронтальний бак Солітер 23 (1900 л), бункер сівалки Солітер 25 (3000 л), бункер посівного комплексу Компакт-Солітер (5000 л) та причіпний бункер Солітер 12/5800 SW (5800 л).

Сівалка точного висіву KUHN PLANTER 3 – якість, точність, адаптованість до потреб господарств та рівномірність розміщення насіння в ряду

Сівалка PLANTER 3 від KUHN була спроектована таким чином, щоб забезпечити найточніше розміщення кожної насінини з однаковою відстанню між рослинами в рядку.

Висівний апарат адаптований для посіву культур з міжряддям більше 25-ти см (цибуля, ріпак, горох, соняшник, кукурудза). Навіть у модифікації з відкриваючими дисками, Planter 3 характеризується низькою висотою падіння насіння – 10 см від насіннєвого ложа, що забезпечує кращу рівномірність укладання насіння.

Відкриття насіннєвого ложа забезпечується сошниками, спеціально розробленими, залежно від типу виконуваних робіт. Їх форма, довжина, висота і профіль є результатом численних досліджень і випробувань у реальних різноманітних умовах.

Існує три типи висівних секцій PLANTER 3:

 • секція посіву із заднім опорним колесом – це економічне рішення для глибокого посіву з однією опорною точкою;
 • секція з маятниковою рамою для посіву буряка; має дві опорні точки спереду та ззаду секції, що забезпечує ідеальне підтримання робочої глибини на оброблюваному ґрунті;
 • секція з дисковим вирізом, призначена для посіву при наявності залишків врожаю на рівній поверхні. Глибина посіву в цьому випадку контролюється переднім опорним колесом і заднім колесом ущільнення. Посівний ряд відкривається двома дисковими сошниками.

Особливості сівалки PLANTER 3:

 • точний висів на однакову глибину;
 • однакова відстань між насінням завдяки низькому розташуванню висівного диска;
 • захист від перевантажень;
 • розташування сошників сприяє прискоренню вегетації;
 • різні висівні модулі для усіх умов роботи та практично всіх типів насіння (задній каток, балансир, висіваючі диски);
 • складна рама;
 • внесення добрив з переднього або вбудованого бункера;
 • пневматичне внесення мікрогранул;
 • усі типи рам сівалки виготовлені зі спеціального сталевого профіля;

Просапні сівалки Horsch Maestro – ідеальна точність дозування і відділення насіння

У 2019 році завод Horsch презентував на виставці Agritechnika нові дозатори для сівалок точного висіву Maestro: AirVac i AirSpeed.

Horsch Maestro cистема дозування насіння AirVac – через розрідження (вакуум):

 • гнучкий до різних культур, фракцій насіння та умов використання;
 • простота налаштування, через універсальний скидач насіння;
 • викока точність дозування на швидкості посіву в межах 12 км/год;
 • не енергомісткий по тиску та електриці.

Horsch Maestro система дозування насіння AirSpeed – через позитивний тиск (вистріл):

 • за рахунок універсального скидача, не потребує тонкого налаштування;
 • ідеальне розміщення насіння в ряду на швидкості 15 км/год;
 • максимальна продуктивність;
 • не енергомісткий по електриці.

Разом з новими дозаторами на ринку відповідно з’явилися й нові моделі сівалок Maestro: DV, CV, CX, SV, SX, і RV.

На просторах Західної України аграріям до вподоби переважно три моделі: Maestro SX, Maestro CV i Maestro DV.

Сівалки Maestro SX можуть бути шириною захвату на 16 або 24 рядки і з центральним бункером на насіння (від 2000 до 4000л) і добрива (від 5000 до 7000л).

Сівалки Maestro CV можуть бути шириною захвату на 8 або 12 рядків, причому міжряддя може змінюватися з 70 см у восьмирядковому виконанні на 45см, коли встановлено 12 рядків.

Ця модель відповідно може сіяти не тільки кукурудзу і соняшник, але також цукровий буряк, сою і ріпак з міжряддям 45см.

Флагманом серед восьмирядкових сівалок є універсальний агрегат Maestro DV.

Загалом, Maestro 8 DV – це ідеальна сівалка точного висіву під малопотужні трактори. Завдяки автономній системі техніка може працювати з трактором потужністю від 120 к.с. Конструкція сівалки Maestro DV дає змогу використовувати її у двох конфігураціях. Великий центральний двосекційний бункер об’ємом 3500 л, який розділений на два відсіки у співвідношенні 60 на 40%, дозволяє застосовувати під час сівби просапних два види добрив, а на сівбі зернових один відсік використовують для насіння, а другий – для добрив. На рамі, де встановлюють бункер, передбачене чотириточкова навіска, за допомогою якої можна агрегатувати просапну або зернову шину. Таким чином, для рядкового висіву зернових культур із міжряддям 15 см та шириною захвату 4 – 6 м використовують шину з котком Ring Flex і сошником Turbo Disc. Для 8-рядкового пунктирного висіву – просапну шину Maestro із дозаторами нового покоління AirVac. У цій конфігурації сівалки передбачені індивідуальні ящики для насіння об’ємом 70 л на кожному посівному модулі. Також можливо застосовувати центральний бункер для локального внесення добрив під час сівби.

Maschio Gaspardo CHRONO – нова технологія посіву для вакуумних сівалок точного висіву зі швидкістю 15 км/год

Уваги заслуговує нова високошвидкісна сівалка CHRONO, що значно розширює лінійку обладнання для точного висіву компанії MASCHIO GASPARDO.

Італійська компанія Maschio Gaspardo розробила новий інноваційний високошвидкісний висіваючий апарат CHRONO. Він здатен працювати на швидкостях до 15 км/год без втрати якості та може збільшити продуктивність сівалок більш ніж на 50%.

Якісний і точний посів виключає конкуренцію рослин за світло і вологу, що безпосередньо впливає на рівномірний розвиток і ріст рослин. Постійна глибина посіву для кожного типу грунту гарантує рівномірну схожість і повноцінний урожай.

Повністю електричний висіваючий апарат CHRONO оснащений вакуумною системою, яка завжди була візитною карткою сівалок точного висіву GASPARDO. В системі CHRONO удосконалено механізм відсікача насіння.

На виході з дозатора насіння потрапляє в нову пневматичну систему і регульованим потоком повітря доставляється у насіннєве ложе, що нівелює ефект биття насіння об стінки насіннєпровода. Лічильник насіння вбудований у насіннєпровід і контролює рівномірність висіву, в той час як м’яке колесо вловлює і утримує насіння в борозні, а самоочищуючі прикатуючі колеса закривають і ущільнюють борозну.

Висока точність посіву для будь-яких типів насіння. Вакуумна система і система подачі повітря для транспортування насіння функціонують незалежно один від одного і налаштовуються, виходячи з розміру, ваги і форми насіння. Підходить для посіву насіння невеликого розміру, наприклад, ріпаку і буряку, а також насіння неправильної форми, такого як соняшник.

Технічні характеристики Maschio Gaspardo CHRONO:

 • сошник: дводисковий;
 • глибина посіву, см: 1 – 11;
 • міжряддя, см: 45/70/75;
 • максимальний тиск на ґрунт, кг: 300;
 • кількість рядків, шт: 8/16/18.

Серед переваги цього агрегата можна відзначити:

 • удвічі більшу швидкість висіву;
 • кращу точність розкладання насіння;
 • зменшення терміну посіву та витрат;
 • адаптацію до будь-якого типу ґрунту;
 • простоту експлуатації (основні параметри посіву можна легко задати з кабіни трактора за допомогою терміналу ISOBUS).

Пневматична розкидна сівалка VENTO від  LEHNER користується великим попитом

Машинобудівна німецька компанія LEHNER відзначає, що аграрії країн України та Казахстану все частіше замовляють пневматичну розкидну сівалку VENTO для встановлення на посівних комплексах, що висівають кукурудзу, зернові та інше.

VENTO – це повністю електрична сівалка, що працює незалежно від гідравліки чи кардану трактора. Таким чином можна без проблем за один прохід виконувати кілька агротехнічних операцій – наприклад, висівати кукурудзу пропашною сівалкою і одночасно вносити стартові гранульовані мікродобрива або гранульовані інсектициди тощо. І все це тепер можливо на робочу ширину до 12 метрів!

Раніше електричні сівалки цієї категорії могли працювати лише на 4-6 метрів.

При цьому VENTO можна переносити з однієї просапної сівалки на іншу, монтаж і підключення відбувається швидко, всі основні елементи (шланги, дозатор, каркас) – швидкоз‘ємні.

Просапні сівалки вітчизняних виробників

Сівалки Harvest – ефективність, інновації, точність, економічність

Сівалка серії Multicorn виробництва Harvest розроблена для аграріїв, яким потрібна проста і надійна сівалка для кукурудзи і соняшнику, для посіву по традиційному і мінімальному обробітку ґрунту. Конструктивні характеристики сівалки дозволяють отримати високу точність висіву, тим самим знижуючи витрату посівного матеріалу і підвищуючи його ефективність.

Посівні секції Multicorn – результат нових розробок і досвіду українських фермерів. Секція має три види комплектації і відрізняється між собою прикочуючим сектором, загортачем і видом сошника:

 • Комплектація №1. Полозвідний насіннєвий сошник, V-подібні прикочуючі колеса, загортач лівий і правий;
 • Комплектація №2. Дисковий насіннєвий сошник, V-подібні прикочуючі колеса, загортач лівий і правий;
 • Комплектація №3. Дисковий насіннєвий сошник, V-подібні опороно-прикочуючі колеса, ланцюговий загортач.

Посівні секції оснащені двох контурною системою ланцюгового приводу, що підвищує його довговічність, притискна пружина з діапазоном зусилля до 120 кг гарантує постійний контакт висіваючої секції з поверхнею поля незалежно від рівності горизонту і дозволяє працювати на полях з великою кількістю пожнивних решток. Захисний щиток контур-привода висіваючого апарату має герметичну конструкцію, що виключає попадання пожнивних решток і налипання ґрунту на зірочки, запобігаючи заклинюванню механізму.

Перевірений часом висіваючий апарат виготовлений повністю з алюмінієвого корпусу, який не піддається деформації. Незважаючи на просту конструкцію висіваючого апарату, сівалка забезпечує високу якість посіву.

Тиск у висіваючому апараті створюється за рахунок встановленого на причіпному пристрої вентилятора, який приводитися в дію від ВВП трактора через карданний вал зі швидкістю 540 обертів на хвилину.

Вдосконалена конструкція ланцюгового механізму передач покращує його надійність і забезпечує ширший діапазон норми висіву насіння і добрив.

Сошники тукової системи мають диски зі зміщенням, що зменшує тяговий опір, виключає забивання сошників камінням і пожнивними рештками, полегшує розрізання пожнивних решток і покращує проникнення сошника в ґрунт, дозволяючи працювати по вологих ґрунтах без налипання ґрунту на сошник.

Перед насіннєвим сошником розташований хвилястий турбодиск, який ріже пожнивні рештки, що дозволяє працювати сівалці за мінімальною технологією (Mini-Till).

Центром управління сівалки є система контролю висіву, що дозволяє контролювати і управляти усім процесом посадки насіння і оповіщати при виникненні нештатних ситуацій.

Сівалка СПМ 8 виробництва ТМ «DEMETRA»(Кропивницький) – універсальна пневматична сівалка

Сівалка призначена для точного (пунктирного) висіву каліброваного насіння: кукурудзи, соняшнику, сорго, сої, а також насіння кормових бобів – сої, квасолі і люпину з одночасним, роздільним від насіння, внесенням гранульованих мінеральних добрив і прикочуванням ґрунту в рядах.

Завдяки наявності власного виробництва ТМ DEMETRA пропонує клієнтам високоякісну продукцію за доступною ціною.

Для зручності посіву полів різних за площею, пропонується наступний модельний ряд сівалок:

 • СПМ-4 рядна;
 • СПМ-6 рядна;
 • СПМ-8 рядна і СПМ-8М з міжсекційним розміщенням коліс.

Основними особливостями цих навісних агрегатів є:

 • сучасна система контролю висіву;
 • кращий на ринку нагнітач повітря (вентилятор);
 • транспортий пристрій;
 • метизи класу міцності 8.8;
 • бункери виготовлені з високоякісного полімерного сплаву, стійкі до ультрафіолетового випромінювання і перепадів температур;
 • сталевий вал-шнек у системі внесення добрив;
 • гідрофікована маркерная система;
 • порошкове подетальне фарбування;
 • антикорозійне гальванічне покриття окремих деталей

Основною перевагою цих агрегатів є здатність значно підвищувати урожайність з поля. Так, при контрольній врожайності сої в Кропивницькій області 16,5 центнерів з гектара застосування автоматичного точного висіву дозволяє збільшити збір на 39%. Ще більш вражаючою виявилася ситуація з соняшником, де урожайність підвищилась на 42,8% від звичайного метода висіву.

Підготувала Анна Артим

Список використаних джерел:

http://www.semagro.com.ua, https://www.kas32.com/

http://edorada.org, https://helpiks.org/

Залишити коментар: